Particles

Projektet är en partikelsystem motor gjord med modern OpenGL. Accelererad med grafikkortet med hjälp av instancing och transformfeedback. Visualiseringar av rök och eld gjorda med perlin noise, även en fysikalisk simulering med gravitiation. Inbyggd funktionalitet för att läsa in 3D objekt och texturer för omvandling till partiklar. Läs rapporten här

August Ek

Verktygslåda:

  • C++
  • GLSL
  • OpenGL
  • GLEW
Läs rapport